Anti-Material Blast (Obliterator)

Cấp độ tối đa: 5

Bắn phát đạn vừa gây sát thương tầm xa, vừa làm giảm khả năng kháng thuộc tính.
Cấp độ kĩ năng càng cao, tăng tỉ lệ bị giảm khả năng kháng và đối thủ bị hiệu ứng nặng nề hơn.
Tiêu hao 1 viên đạn.

[Cấp 1]: Sức kháng -10% trong 6 giây, tỉ lệ 30%
[Cấp 2]: Sức kháng -20% trong 7 giây, tỉ lệ 40%
[Cấp 3]: Sức kháng -30% trong 8 giây, tỉ lệ 50%
[Cấp 4]: Sức kháng -40% trong 9 giây, tỉ lệ 60%
[Cấp 5]: Sức kháng -50% trong 10 giây, tỉ lệ 70%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.