Round Trip (Circle Dance)

Cấp độ tối đa: 10

Tấn công toàn bộ đối thủ đứng xung quanh nhân vật bằng một vụ xả súng xoay tròn, gây sát thương lớn và hất văng các mục tiêu ra sau 3 ô. Nếu bị hất văng trúng tường, chúng sẽ nhận thêm sát thương.
Tiêu hao 5 viên đạn mỗi lần, yêu cầu mang ít nhất 6 viên trong hành trang để thi triển được kĩ năng.
Trang bị yêu cầu: Súng máy (Gatling Gun)

[Cấp 1]: 350% sát thương, AoE 7×7 ô
[Cấp 2]: 700% sát thương, AoE 7×7 ô
[Cấp 3]: 1050% sát thương, AoE 7×7 ô
[Cấp 4]: 1400% sát thương, AoE 9×9 ô
[Cấp 5]: 1750% sát thương, AoE 9×9 ô
[Cấp 6]: 2100% sát thương, AoE 9×9 ô
[Cấp 7]: 2450% sát thương, AoE 11×11 ô
[Cấp 8]: 2800% sát thương, AoE 11×11 ô
[Cấp 9]: 3150% sát thương, AoE 11×11 ô
[Cấp 10]: 3500% sát thương, AoE 13×13 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.