Platinum Alter

Cấp độ tối đa: 5

Kỹ năng chỉ được kích hoạt khi Rebellion đang sử dụng loại đạn bạc Silver Bullet hoặc Purifying Bullet.
Khi được kích hoạt, tiêu hao tất cả đồng xu hiện có để tăng sát thương, sử dụng càng nhiều xu, sát thương tăng thêm càng lớn.
Kỹ năng đồng thời tạo 1 vùng bảo vệ vô hình ngăn chặn một số đòn tấn công.
Hiệu ứng sẽ mất khi tay súng thay đổi loại đạn hoặc vũ khí, ngoại trừ vùng bảo vệ vẫn còn. Holy Light sẽ làm mất vùng bảo vệ.
Không thể sử dụng chung với Heat BarrelMadness Canceller.

[Cấp 1]: 30 giây hiệu lực
[Cấp 2]: 45 giây hiệu lực
[Cấp 3]: 60 giây hiệu lực
[Cấp 4]: 75 giây hiệu lực
[Cấp 5]: 90 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.