Howling Mine (Destructive Cry)

Cấp độ tối đa: 5

Phóng 1 quả lựu đạn dính vào một mục tiêu và gây sát thương tầm xa, có thể phóng tối đa 5 lựu đạn một thời điểm.
Khi các quả đạn này được kích nổ bằng Flicker, chúng sẽ phát nổ gây sát thương thuộc tính Lửa và ảnh hưởng lan sang các đối tượng đứng gần.
Nếu không kích nổ, các quả đạn này sẽ mất tác dụng sau 50 giây.
Tiêu hao 1 quả đạn Grenade Launcher.
Vũ khí yêu cầu: Súng phóng lựu.

[Cấp 1]: 400% sát thương, 800% sát thương nổ
[Cấp 2]: 600% sát thương, 1100% sát thương nổ
[Cấp 3]: 800% sát thương, 1400% sát thương nổ
[Cấp 4]: 1000% sát thương, 1700%sát thương nổ
[Cấp 5]: 1200% sát thương, 2000%sát thương nổ

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.