Binding Trap (Dark Pit)

Cấp độ tối đa: 5

Đặt một loại bẫy trên mặt đất, làm giảm phần lớn tốc độ di chuyển của bất kì đối thủ nào bước vào vùng hiệu lực.
Tốc độ bị giảm phụ thuộc vào STR của bản thân.
Kích nổ bằng Flicker khiến các mục tiêu đang bị ảnh hưởng nhận thêm một lượng sát thương và mất hiệu ứng đi chậm.
Sát thương phụ thuộc vào DEX, cấp độ kỹ năng của bản thân và HP của đối thủ.
Chỉ đặt được 1 bẫy mỗi thời điểm.
Tiêu hao 1 đồng xu và 1 Special Alloy Trap.

[Cấp 1]: AoE 3×3 ô, hiệu lực 4 + 6 giây
[Cấp 2]: AoE 5×5 ô, hiệu lực 4 + 7 giây
[Cấp 3]: AoE 5×5 ô, hiệu lực 4 + 8 giây
[Cấp 4]: AoE 7×7 ô, hiệu lực 4 + 9 giây
[Cấp 5]: AoE 7×7 ô, hiệu lực 4 + 10 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.