Grand Cross

Cấp độ tối đa: 10

Xuất hiện một vùng Thập tự trận quanh nhân vật, gây sát thương thuộc tính Thánh và sát thương là tổng ATK và MATK.
Nhân vật bị rút 20% lượng HP hiện tại mỗi khi thi triển Grand Cross.
Gây ra 1 ~ 3 đòn đánh lên mọi đối tượng đứng bên trong Thập tự trận. Quái vật hệ Thây ma và Quỷ sẽ bị Lóa, ngoại trừ Trùm.
SP tiêu hao tùy vào cấp độ kỹ năng.

[Cấp 1]: 37 SP, 140% ATK, 140% MATK.
[Cấp 2]: 44 SP, 180% ATK, 180% MATK.
[Cấp 3]: 51 SP, 220% ATK, 220% MATK.
[Cấp 4]: 58 SP, 260% ATK, 260% MATK.
[Cấp 5]: 65 SP, 300% ATK, 300% MATK.
[Cấp 6]: 72 SP, 340% ATK, 340% MATK.
[Cấp 7]: 79 SP, 380% ATK, 380% MATK.
[Cấp 8]: 86 SP, 420% ATK, 420% MATK.
[Cấp 9]: 93 SP, 460% ATK, 460% MATK.
[Cấp 10]: 100 SP, 500% ATK, 500% MATK.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.