Ride in Lightning

Cấp độ tối đa: 5

Giải phóng năng lượng của 2 quả cầu và phát nổ tại một khu vực, gây sát thương cho các đối tượng đứng bên trong.
Sát thương tăng theo Base Level.
Sát thương tăng thêm nếu dùng vũ khí Knuckle.
Tiêu hao 2 Spirit Sphere.

[Cấp 1]: 40% / 90% (Knuckle) / AoE 5×5 ô
[Cấp 2]: 80% / 180% (Knuckle) / AoE 5×5 ô
[Cấp 3]: 120% / 270% (Knuckle) / AoE 7×7 ô
[Cấp 4]: 160% / 360% (Knuckle) / AoE 7×7 ô
[Cấp 5]: 200% / 450% (Knuckle) / AoE 9×9 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.