Howling of Mandragora

Cấp độ tối đa: 5

Mang ra con Mandragora luôn ồn ào từ một cái chậu để nó la hét vào các đối thủ đang vây quanh.
Giảm INT và SP của tất cả đối thủ, tăng thời gian delay và giảm tỉ lệ thành công của các kỹ năng dựa trên VIT và LUK của đối thủ.

[Cấp 1]: 11×11 AoE, INT -4, SP -30%
[Cấp 2]: 13×13 AoE, INT -8, SP -35%
[Cấp 3]: 13×13 AoE, INT -12, SP -40%
[Cấp 4]: 15×15 AoE, INT -16, SP -45%
[Cấp 5]: 15×15 AoE, INT -20, SP -50%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.