Auto Guard

Cấp độ tối đa: 10

Khi được kích hoạt, nhân vật có thể chặn được các đòn tấn công vật lý trong vòng 5 phút, tỷ lệ chặn thành công tùy vào cấp độ của kỹ năng.
Khi chặn thành công một đòn, nhân vật tạm thời bị khựng trong 0.3 giây nhưng thời gian này có thể giảm khi cấp độ kỹ năng càng cao.
Có thể hủy trạng thái này bằng cách thi triển lại kỹ năng.
Yêu cầu đang cầm Khiên – Shield.

[Cấp 1]: 12 SP, có 5% chặn thành công.
[Cấp 2]: 14 SP, có 10% chặn thành công.
[Cấp 3]: 16 SP, có 14% chặn thành công.
[Cấp 4]: 18 SP, có 18% chặn thành công.
[Cấp 5]: 20 SP, có 21% chặn thành công.
[Cấp 6]: 22 SP, có 24% chặn thành công.
[Cấp 7]: 24 SP, có 26% chặn thành công.
[Cấp 8]: 26 SP, có 28% chặn thành công.
[Cấp 9]: 28 SP, có 29% chặn thành công.
[Cấp 10]: 30 SP, có 30% chặn thành công.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.