Demonic Fire

Cấp độ tối đa: 5

Ném một chai bom xăng vào một vị trí, nó sẽ bốc cháy vòng tròn và có ẩn hiện linh hồn của quỷ.
Tất cả mục tiêu đúng trong vùng cháy sẽ liên tục nhận sát thương thuộc tính Lửa, có tỉ lệ làm nạn nhân bị thiêu đốt.
Tiêu hao 1 Bottle Grenade.

[Cấp 1]: 130% MATK, có 8% bị thiêu đốt, cháy trong 10 giây
[Cấp 2]: 150% MATK, có 12% bị thiêu đốt, cháy trong 12 giây
[Cấp 3]: 170% MATK, có 16% bị thiêu đốt, cháy trong 14 giây
[Cấp 4]: 190% MATK, có 20% bị thiêu đốt, cháy trong 16 giây
[Cấp 5]: 210% MATK, có 24% bị thiêu đốt, cháy trong 18 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.