Cart Tornado

Cấp độ tối đa: 10

Xoay vòng xe đẩy, tạo một cơn lốc gây sát thương các mục tiêu xung quanh.
Cấp độ của kỹ năng Cart Remodeling cao và xe đẩy càng chứa nặng thì sát thương càng mạnh.
Yêu cầu đang kéo Xe đẩy – Cart.

[Cấp 1]: 200% sát thương
[Cấp 2]: 400% sát thương
[Cấp 3]: 600% sát thương
[Cấp 4]: 800% sát thương
[Cấp 5]: 1000% sát thương
[Cấp 6]: 1200% sát thương
[Cấp 7]: 1400% sát thương
[Cấp 8]: 1600% sát thương
[Cấp 9]: 1800% sát thương
[Cấp 10]: 2000% sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.