Wind Insignia

Cấp độ tối đa: 3

Vẽ dấu hiệu 3×3 ô phản ánh đặc tính của nguyên tố gió lên mặt đất.
Khi quái vật hoặc đối tượng mang trang bị là thuộc tính Gió bước vào sẽ liên tục hồi phục 1% MaxHP mỗi 5 giây.
Ngược lại, giảm 1% MaxHP mỗi 5 giây khi quái vật hoặc đối tượng mang trang bị có thuộc tính Nước bước vào.
Tất cả đối tượng đứng trong dấu hiệu này đều tăng sát thương lên thuộc tính Đất 1.5 lần.
Tiêu hao Yellow Wish Point mỗi lần thi triển và tùy theo cấp độ.

[Cấp 1]: Tăng ATK +20% cho VENTUS / Hồi phục gấp đôi HP và SP mỗi 3 giây / 1 Yellow Wish Point.
[Cấp 2]: Tăng tốc độ đánh / Yểm vũ khí mang tính Gió / Sát thương vật lý + 10% / 2 Yellow Wish Point.
[Cấp 3]: Delay của kỹ năng -50% / ATK +25%, sát thương trong công thức tăng thêm 25% nếu dùng các phép có hệ Gió / 3 Yellow Wish Point.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.