Water Insignia

Cấp độ tối đa: 3

Vẽ một dấu hiệu 3×3 ô phản ánh đặc tính của nguyên tố nước lên mặt đất.
Khi quái vật hoặc đối tượng mang trang bị là thuộc tính Nước bước vào sẽ liên tục hồi phục 1% MaxHP mỗi 5 giây.
Ngược lại, giảm 1% MaxHP mỗi 5 giây khi quái vật hoặc đối tượng mang trang bị có thuộc tính Lửa bước vào.
Tất cả đối tượng đứng trong dấu hiệu này đều tăng sát thương lên thuộc tính Gió 1.5 lần.
Tiêu hao Indigo Point mỗi lần thi triển và tùy theo cấp độ.

[Cấp 1]: Tăng ATK +20% cho AQUA / Hồi phục gấp đôi HP và SP mỗi 3 giây / 1 Indigo Point.
[Cấp 2]: Độ hiệu quả hồi phục +10% / Yểm vũ khí mang tính Nước / ATK + 10% / 2 Indigo Point.
[Cấp 3]: Delay của kỹ năng -30% / ATK +25%, sát thương trong công thức tăng thêm 25% nếu dùng các phép có hệ Nước / 3 Indigo Point.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.