Striking

Cấp độ tối đa: 5

Tăng ATK của vũ khí và Perfect Hit cho bản thân và các thành viên tổ đội trong 1 phút.
Liên tục tiêu hao SP trong thời gian hiệu lực của hiệu ứng. Độ mạnh của kỹ năng phụ thuộc vào cấp độ của các chiêu thức sau: Flame Launcher, Lightning Loader, Frost / Seismic Weapon.

[Cấp 1]: Rút 5 SP/giây
[Cấp 2]: Rút 4 SP/giây
[Cấp 3]: Rút 3 SP/giây
[Cấp 4]: Rút 2 SP/giây
[Cấp 5]: Rút 1 SP/giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.