Poison Buster

Cấp độ tối đa: 5

Điều khiển chất độc bên trong cơ thể, kích nổ và gây sát thương thuộc tính Độc ra xung quanh.
Gây sát thương trầm trọng hơn khi đối thủ đang bị Cloud Poison.
Không có tác dụng với các quái vật thuộc tính Độc hoặc các mục tiêu không bị nhiễm độc.
Sát thương tăng theo INT của bản thân.
Mục tiêu sau khi bị kích nổ sẽ hết nhiễm Độc.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.