Earth Grave

Cấp độ tối đa: 5

Giáo sẽ đâm từ mặt đất lên trong vùng hiệu lực của kỹ năng, gây sát thương thuộc tính Đất và có tỉ lệ làm đối phương bị chảy máu.
Cấp độ của Seismic Weapon ảnh hưởng đến sát thương gây ra. Đối phương nhận nhiều sát thương hơn khi đang ẩn nấp hoặc tàng hình.
Sát thương tăng theo Base Level và INT.

[Cấp 1]: AoE 7×7 ô
[Cấp 2]: AoE 7×7 ô
[Cấp 3]: AoE 7×7 ô
[Cấp 4]: AoE 9×9 ô
[Cấp 5]: AoE 9×9 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.