Spell Fist

Cấp độ tối đa: 10

Nếu nhân vật sử dụng Spell Fist khi đang thi triển Cold Bolt, Lightning Bolt hoặc Fire Bolt, kỹ năng ngay lập tức bị ngắt nhưng năng lượng của các tia này sẽ tập trung vào tay của Sorcerer.
Trong trạng thái này, các đòn đánh cận chiến thường sẽ mang sát thương phép thuật có từ các tia phép.

[Cấp 1]: Hiệu lực 45 giây
[Cấp 2]: Hiệu lực 60 giây
[Cấp 3]: Hiệu lực 75 giây
[Cấp 4]: Hiệu lực 90 giây
[Cấp 5]: Hiệu lực 105 giây
[Cấp 6]: Hiệu lực 120 giây
[Cấp 7]: Hiệu lực 135 giây
[Cấp 8]: Hiệu lực 150 giây
[Cấp 9]: Hiệu lực 165 giây
[Cấp 10]: Hiệu lực 180 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.