Saturday Night Fever

Cấp độ tối đa: 5

Bạn cùng với một Maestro hoặc Wanderer đồng ca bản nhạc có giai điệu cực kì lạc quan, có tác dụng đưa các đối tượng đứng xung quanh vào trạng thái Berserk.
Trong trạng thái này, đối tượng liên tục mất HP, SP, giảm phòng thủ và né tránh nhưng các đòn tấn công mang sát thương rất lớn.
Sau khi trạng thái mất đi, họ không thể sử dụng vật phẩm và buộc ngồi xuống trong 3 giây.
Chỉ sử dụng được trong bản đồ PvP.
Tiêu hao 5 Neck Protection Candy.
Vũ khí yêu cầu: Roi hoặc Nhạc cụ.

[Cấp 1]: AoE 7×7 ô, HIT -100, FLEE -50.
[Cấp 2]: AoE 9×9 ô, HIT -150, FLEE -80.
[Cấp 3]: AoE 11×11 ô, HIT -200, FLEE -110.
[Cấp 4]: AoE 13×13 ô, HIT -250, FLEE -140.
[Cấp 5]: AoE 15×15 ô, HIT -300, FLEE -170.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.