Song of Destruction

Cấp độ tối đa: 5

Bạn cùng với một Maestro hoặc Wanderer đồng ca bản nhạc có giai điệu tĩnh lặng, khiến đối phương phải nhận sát thương gấp đôi từ các đòn tấn công trong 10 giây.
Thời gian hiệu lực tăng theo cấp độ Voice Lessons cao nhất đã học.
Chỉ sử dụng được trong các bản đồ PvP.
Tiêu hao 10 Neck Protection Candy.

[Cấp 1]: Vùng hiệu lực 11×11 ô
[Cấp 2]: Vùng hiệu lực 11×11 ô
[Cấp 3]: Vùng hiệu lực 13×13 ô
[Cấp 4]: Vùng hiệu lực 13×13 ô
[Cấp 5]: Vùng hiệu lực 15×15 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.