Dance with Warg

Cấp độ tối đa: 5

Bạn cùng với một Maestro hoặc Wanderer đồng ca một bản nhạc có giai điệu nhanh và nhộn nhịp, làm tăng ASPD, sát thương tầm xa và giảm thời gian thi triển cố định (FCT) một số kỹ năng cho các thành viên tổ đội trong 2 phút.
Càng nhiều người đồng ca, hiệu ứng càng tốt.
Tiêu hao 1 Neck Protection Candy.
Vũ khí yêu cầu: Roi hoặc Nhạc cụ.

[Cấp 1]: AoE 11×11 ô, FCT -30%, ASPD +5%, sát thương tầm xa +1%.
[Cấp 2]: AoE 13×13 ô, FCT -40%, ASPD +10%, sát thương tầm xa +2%.
[Cấp 3]: AoE 15×15 ô, FCT -50%, ASPD +15%, sát thương tầm xa +3%.
[Cấp 4]: AoE 17×17 ô, FCT -60%, ASPD +20%, sát thương tầm xa +4%.
[Cấp 5]: AoE 19×19 ô, FCT -70%, ASPD +25%, sát thương tầm xa +5%.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.