Great Echo

Cấp độ tối đa: 5

Dồn nội lực hét lên một tiếng vang cực lớn.
Sóng âm tạo ra gây sát thương cho tất cả đối thủ đứng trong vùng âm thanh phát ra.
Gây sát thương gấp đôi khi thêm một Maestro hoặc Wanderer có trong tổ đội, chỉ tiêu hao 50% lượng SP sử dụng.
Sát thương tăng theo cấp độ kỹ năng và cấp độ Voice Lessons cao nhất đã học.
Tiêu hao 2 Neck Protection Candy.

[Cấp 1]: AoE 5×5 ô, 750% sát thương
[Cấp 2]: AoE 7×7 ô, 1250% sát thương
[Cấp 3]: AoE 7×7 ô, 1750% sát thương
[Cấp 4]: AoE 9×9 ô, 2250% sát thương
[Cấp 5]: AoE 9×9 ô, 2750% sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.