Gloomy Shyness

Cấp độ tối đa: 5

Khiến một đối tượng có cảm giác u uất và bị giảm tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công, né tránh trong 60 giây.
Hiệu ứng còn khiến mục tiêu tăng lượng SP sử dụng, tăng thời gian thi triển cố định (FCT) và có tỉ lệ nhỏ bị xuống khỏi thú cưỡi.
Chỉ sử dụng được trong các bản đồ PvP.
Vũ khí yêu cầu: Roi hoặc Nhạc cụ.

[Cấp 1]: Tăng 0.5 giây FCT và 10% SP sử dụng.
[Cấp 2]: Tăng 1 giây FCT và 20% SP sử dụng.
[Cấp 3]: Tăng 1.5 giây FCT và 30% SP sử dụng.
[Cấp 4]: Tăng 2 giây FCT và 40% SP sử dụng.
[Cấp 5]: Tăng 2.5 giây FCT và 50% SP sử dụng.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.