Death Valley

Cấp độ tối đa: 5

Ngâm một bài thơ cổ linh thiêng có tác dụng hồi sinh một nhân vật đã chết, sử dụng SP của họ lúc vừa chết để chuyển thành HP.
Nếu đối tượng đã cạn SP lúc vừa chết, HP khi hồi phục là 1 HP.
Tiêu hao 1 giọt Regrettable Tear.
Vũ khí yêu cầu: Roi hoặc Nhạc cụ.

[Cấp 1]: Hút 50% SP của mục tiêu vừa hồi sinh.
[Cấp 2]: Hút 40% SP của mục tiêu vừa hồi sinh.
[Cấp 3]: Hút 30% SP của mục tiêu vừa hồi sinh.
[Cấp 4]: Hút 20% SP của mục tiêu vừa hồi sinh.
[Cấp 5]: Hút 10% SP của mục tiêu vừa hồi sinh.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.