Severe Rainstorm

Cấp độ tối đa: 5

Bắn một bó tên thẳng lên bầu trời và tạo ra mưa tên khi chúng rơi xuống, gây ra sát thương tầm xa mỗi 0.3 giây với thuộc tính của loại tên đang sử dụng.
Tên sẽ rơi trong vùng 11×11 ô, gây sát thương 12 lần.
Sát thương ảnh hưởng bởi Base Level, AGI và DEX.
Vũ khí yêu cầu: Cung, Nhạc cụ hoặc Roi.
Tiêu hao 10 arrow mỗi lần bắn.

[Cấp 1]: Sát thương 100% (Cung) / 120% (Nhạc cụ)
[Cấp 2]: Sát thương 200% (Cung) / 240% (Nhạc cụ)
[Cấp 3]: Sát thương 300% (Cung) / 360% (Nhạc cụ)
[Cấp 4]: Sát thương 400% (Cung) / 480% (Nhạc cụ)
[Cấp 5]: Sát thương 500% (Cung) / 600% (Nhạc cụ)

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.