Reverberation

Cấp độ tối đa: 5

Tạo ra âm vang tần số cao, nén nó lại và bắn vào mục tiêu, nốt nhạc tiếng vang sẽ giải phóng năng lượng khiến các mục tiêu nhận sát thương phép thuật trong phạm vi 5×5 ô.
Thuộc tính của sát thương phụ thuộc vào thuộc tính mũi tên sử dụng.
Tiêu hao 5 arrow.

[Cấp 1]: 1000% MATK.
[Cấp 2]: 1300% MATK.
[Cấp 3]: 1600% MATK.
[Cấp 4]: 1900% MATK.
[Cấp 5]: 2200% MATK.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.