Gate of Hell

Cấp độ tối đa: 10

Tấn công đối thủ bằng nhiều cú đấm liên tục. Sát thương càng cao khi HP hiện tại của nhân vật càng thấp.
Có thể thi triển sau khi dùng Fallen Empire để gây sát thương cao hơn.
Tăng thêm sát thương nếu nhân vật đang có hiệu ứng kỹ năng Gentle Touch-Revitalize.
Tiêu hao 100 SP và 2 Spirit Sphere.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.