Lightning Walk

Cấp độ tối đa: 5

Sau khi kích hoạt, nhân vật sẽ mất một lượng HP và có tỉ lệ né tránh được đòn đánh tầm xa và ngay lập tức lướt đến đối tượng vừa tấn công.
Trong thời gian hiệu lực, liên tục rút SP mỗi giây và hiệu ứng sẽ biến mất sau khi né thành công.

[Cấp 1]: 45% né thành công, 5 giây hiệu lực
[Cấp 2]: 50% né thành công, 6 giây hiệu lực
[Cấp 3]: 55% né thành công, 7 giây hiệu lực
[Cấp 4]: 60% né thành công, 8 giây hiệu lực
[Cấp 5]: 65% né thành công, 9 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.