Crescent Elbow

Cấp độ tối đa: 5

Sau khi kích hoạt sẽ có tỉ lệ phản một đòn đánh, gây sát thương tỉ lệ thuận với HP của đối thủ và hất văng mục tiêu ra sau.
Nhân vật sẽ nhận 1 lượng sát thương nhỏ, tiêu hao 2 Spirit Sphere và không có tác dụng với Trùm.

[Cấp 1]: 55% phản kích / 3 giây hiệu lực
[Cấp 2]: 60% phản kích / 4 giây hiệu lực
[Cấp 3]: 65% phản kích / 5 giây hiệu lực
[Cấp 4]: 70% phản kích / 6 giây hiệu lực
[Cấp 5]: 75% phản kích / 7 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.