Tiger Cannon

Cấp độ tối đa: 10

Sử dụng năng lượng linh cầu để gây sát thương lớn để gây sát thương lớn cho các đối thủ đứng xung quanh.
MaxHP/MaxSP của nhân vật càng cao thì sát thương phát ra càng lớn.
Chỉ ra đòn khi đang giận dữ. Có thể thi triển Tiger Cannon như một kỹ năng đơn lẻ nhưng gây sát thương lớn hơn khi dùng sau chiêu thức Fallen Empire.
Tăng thêm sát thương nếu nhân vật đang có hiệu ứng kỹ năng Gentle Touch-Revitalize.
Sát thương có thuộc tính tùy theo thuộc tính của vũ khí đang sử dụng.
Tiêu hao 2 Spirit Sphere.

[Cấp 1]: AoE 3×3 ô
[Cấp 2]: AoE 3×3 ô
[Cấp 3]: AoE 3×3 ô
[Cấp 4]: AoE 3×3 ô
[Cấp 5]: AoE 3×3 ô
[Cấp 6]: AoE 5×5 ô
[Cấp 7]: AoE 5×5 ô
[Cấp 8]: AoE 5×5 ô
[Cấp 9]: AoE 5×5 ô
[Cấp 10]: AoE 7×7 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.