Banding

Cấp độ tối đa: 5

Khi có thêm một Royal Guard trong tổ đội và thành viên này cũng đang kích hoạt trạng thái Banding trung vùng 7×7 ô, bạn và các thành viên này sẽ trở thành Vệ binh hộ vệ (Banding Guard).
Vệ binh hộ vệ có nhiều hiệu ứng tốt bao gồm tăng sức mạnh, tăng phòng thủ vật lý, cùng có lượng HP trung bình như nhau, hồi phục HP nhanh hơn và khiến địch thủ giảm 90% tốc độ di chuyển khi tiếp cận.
Tỉ lệ nhận được các hiệu ứng tốt phụ thuộc vào số lượng thành viên hiện diện trong tổ đội.
Liên tục tiêu hao SP để duy trì trạng thái và có thể hủy khi áp dụng lại kỹ năng này.
Không thể thi triển Prestige khi đang duy trì trạng thái Banding.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.