Exceed Break

Cấp độ tối đa: 5

Đòn đánh thường tiếp theo sẽ có độ sát thương rất lớn. Nhân vật có thể di chuyển khi đang thi triển nhưng tốc độ sẽ bị giảm.
Sát thương phụ thuộc rất lớn vào sức nặng của vũ khí đang cầm.

[Cấp 1]: 100% sát thương
[Cấp 2]: 200% sát thương
[Cấp 3]: 300% sát thương
[Cấp 4]: 400% sát thương
[Cấp 5]: 500% sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.