Pinpoint Attack

Cấp độ tối đa: 5

Tiếp cận một mục tiêu trong chớp mắt và đâm vào huyệt đạo đối phương, gây 100% sát thương chí mạng.
Khi bị tấn công, có tỉ lệ làm đối phương bị chảy máu hoặc làm hỏng trang bị đang đeo.
AGI ảnh hưởng đến sát thương của kỹ năng.
Yêu cầu đang cầm Thương.

[Cấp 1]: 100% sát thương, gây chảy máu.
[Cấp 2]: 200% sát thương, làm hỏng mũ.
[Cấp 3]: 300% sát thương, làm hỏng khiên.
[Cấp 4]: 400% sát thương, làm hỏng áo giáp.
[Cấp 5]: 500% sát thương, làm hỏng vũ khí.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.