Reflect Damage

Cấp độ tối đa: 5

Khi được kích hoạt, một phần sát thương vật lý phản ngược lại tất cả đối thủ xung quanh nhân vật.
Sát thương phản ngược phụ thuộc vào MaxHP và cấp độ của nhân vật.
Rút 10 SP mỗi giây để duy trì trạng thái này và không thể thi triển cùng với Shield Reflect.
Yêu cầu sử dụng Khiên.

[Cấp 1]: 40% thành công, phản 20% sát thương, 30 lần phản ngược
[Cấp 2]: 50% thành công, phản 25% sát thương, 35 lần phản ngược
[Cấp 3]: 60% thành công, phản 30% sát thương, 40 lần phản ngược
[Cấp 4]: 70% thành công, phản 35% sát thương, 45 lần phản ngược
[Cấp 5]: 80% thành công, phản 40% sát thương, 50 lần phản ngược

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.