Cannon Spear

Cấp độ tối đa: 5

Phóng thương tấn công mục tiêu cùng các đối tượng đứng xung quanh.
Sát thương phụ thuộc vào STR của nhân vật và cấp độ của kỹ năng.
Vũ khí yêu cầu: Thương.

[Cấp 1]: 50% sát thương, AoE 3×3 ô
[Cấp 2]: 100% sát thương, AoE 3×3 ô
[Cấp 3]: 150% sát thương, AoE 3×3 ô
[Cấp 4]: 200% sát thương, AoE 3×3 ô
[Cấp 5]: 250% sát thương, AoE 5×5 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.