Feint Bomb

Cấp độ tối đa: 10

Sử dụng 1 hình nhân để thế thân, đồng thời lướt ra phía sau nhờ kỹ năng Backslide.
Hình nhân sẽ tự phát nổ, gây sát thương cho các địch thủ vây quanh với độ mạnh tùy thuộc vào DEX của bản thân.
Yêu cầu có Paint Brush trong hành trang và tiêu hao 1 Surface Paint mỗi lần vẽ hình nhân.

[Cấp 1]: Lướt ra sau 1 ô
[Cấp 2]: Lướt ra sau 2 ô
[Cấp 3]: Lướt ra sau 3 ô
[Cấp 4]: Lướt ra sau 4 ô
[Cấp 5]: Lướt ra sau 5 ô
[Cấp 6]: Lướt ra sau 6 ô
[Cấp 7]: Lướt ra sau 7 ô
[Cấp 8]: Lướt ra sau 8 ô
[Cấp 9]: Lướt ra sau 9 ô
[Cấp 10]: Lướt ra sau 10 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.