Chaos Panic

Cấp độ tối đa: 3

Vẽ một cái bẫy hình vòng xoáy trên mặt đất, bất kì ai chạm vào vòng xoáy đều bị mất khả năng xác định phương hướng và đi lung tung.
Đối với quái vật, đạp vào vòng xoáy khiến chúng bị điên loạn và tấn công bất kì thứ gì trước mặt.
Yêu cầu có Paint Brush trong hành trang và tiêu hao 2 Surface Paint mỗi lần vẽ.

[Cấp 1]: Tồn tại trong 5 giây
[Cấp 2]: Tồn tại trong 10 giây
[Cấp 3]: Tồn tại trong 15 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.