Manhole

Cấp độ tối đa: 3

Vẽ một cái hố ga giữa đường để bẫy đối phương té lọt vào trong.
Người bị lọt hố sẽ không thể làm bất cứ hành động nào kể cả tấn công.
Yêu cầu 1 Paint Brush và tiêu hao 1 Surface Paint mỗi lần tạo hố.
Chỉ sử dụng được trong chế độ PvP và WoE.

[Cấp 1]: Tồn tại trong 5 giây
[Cấp 2]: Tồn tại trong 10 giây
[Cấp 3]: Tồn tại trong 15 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.