Masquerade Weakness

Cấp độ tối đa: 3

Xịt sơn vào mặt đối thủ và bôi vẽ lung tung khiến đối phương bị giảm MaxHP đồng thời bị tước vũ khí và khiên.
Đối thủ bị dính sơn tạm thời không thể đeo lại trang bị trong thời gian hiệu lực.
Khả năng xịt sơn chính xác dựa vào cấp độ và AGI của cả hai.
Yêu cầu có sẵn 1 Makeover Brush và tiêu hao 1 Face Paint.

[Cấp 1]: MaxHP -10%, hiệu lực 10 giây
[Cấp 2]: MaxHP -20%, hiệu lực 15 giây
[Cấp 3]: MaxHP -30%, hiệu lực 20 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.