Masquerade Unlucky

Cấp độ tối đa: 3

Xịt sơn vào mặt đối thủ và bôi vẽ lung tung làm giảm Crit và Perfect Dodge của mục tiêu, đồng thời khiến đối phương phải tốn một lượng Zeny mỗi khi thi triển kỹ năng.
Khả năng xịt sơn chính xác dựa vào cấp độ và AGI của cả hai.
Kỹ năng còn gây ra tình trạng Độc, LóaCâm lặng cho đối phương.
Yêu cầu có sẵn 1 Makeover Brush và tiêu hao 1 Face Paint.

[Cấp 1]: Crit -10, Perfect Dodge -10, tốn thêm 250 Zeny, 10 giây hiệu lực
[Cấp 2]: Crit -20, Perfect Dodge -20, tốn thêm 500 Zeny, 15 giây hiệu lực
[Cấp 3]: Crit -30, Perfect Dodge -30, tốn thêm 750 Zeny, 20 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.