Masquerade Gloomy

Cấp độ tối đa: 3

Xịt sơn vào mặt đối thủ và bôi vẽ lung tung làm giảm độ chính xác và tốc độ tấn công của đối thủ, đồng thời khiến đối phương phải xuống thú cưỡi và nhốt thú nuôi hoặc Homunculus.
Khả năng xịt sơn chính xác dựa vào cấp độ và AGI của cả hai.
Yêu cầu có sẵn 1 Makeover Brush và tiêu hao 1 Face Paint.

[Cấp 1]: ASPD -30%, HIT -20% trong 10 giây
[Cấp 2]: ASPD -40%, HIT -60% trong 15 giây
[Cấp 3]: ASPD -50%, HIT -60% trong 20 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.