Invisibility

Cấp độ tối đa: 5

Trở nên hoàn toàn vô hình, có thể di chuyển và tấn công đối thủ bình thường nhưng không thể sử dụng vật phẩm hoặc kỹ năng.
Thuộc tính của đòn đánh chuyển thành Hồn ma cấp 1 đồng thời tăng tỉ lệ tấn công chí mạng.
Liên tục tiêu hao SP khi đang tàng hình, hiệu ứng sẽ mất khi SP của bản thân trở về 0. Hiệu ứng bỏ qua một số kỹ năng phát hiện tàng hình.

[Cấp 1]: CRIT +20, ASPD -40%, rút 10% SP/giây
[Cấp 2]: CRIT +40, ASPD -30%, rút 8% SP/giây
[Cấp 3]: CRIT +60, ASPD -20%, rút 6% SP/giây
[Cấp 4]: CRIT +80, ASPD -10%, rút 5% SP/giây
[Cấp 5]: CRIT +100, ASPD -0%, rút 2% SP/giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.