Shadow Form

Cấp độ tối đa: 5

Chọn một người thế mạng và trốn sau cái bóng của người đó, tất cả sát thương nhắm vào bạn đều được đối tượng đó nhận thay nhờ một sợi dây kết nối vô hình.
Trạng thái Shadow Form sẽ mất nếu người thế mạng nhận đủ số đòn tấn công hoặc khi bị mất liên kết.
Không thể sử dụng vật phẩm hoặc kỹ năng khi đang trong trạng thái này.

[Cấp 1]: Nhận thay 5 đòn, rút 10 SP/giây, hiệu lực 30 giây
[Cấp 2]: Nhận thay 6 đòn, rút 9 SP/giây, hiệu lực 40 giây
[Cấp 3]: Nhận thay 7 đòn, rút 8 SP/giây, hiệu lực 50 giây
[Cấp 4]: Nhận thay 8 đòn, rút 7 SP/giây, hiệu lực 60 giây
[Cấp 5]: Nhận thay 9 đòn, rút 6 SP/giây, hiệu lực 70 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.