Reproduce

Cấp độ tối đa: 10

Học được kỹ năng sau cùng mà đối thủ sử dụng để tấn công bạn.
Nếu thi triển lại Reproduce, hiệu ứng sẽ biến mất nhưng bản thân giữ lại được kỹ năng mới nhất vừa học.
Bản thân chỉ có thể học 1 kỹ năng với cấp độ bằng với cấp độ Reproduce cao nhất đã học, lượng SP sử dụng để thi triển kỹ năng nhiều hơn 30% so với bình thường.
Kỹ năng không cần điểm nghề để tăng nhưng phải có đầy đủ các vật phẩm yêu cầu để thi triển.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.