Power Swing

Cấp độ tối đa: 10

Bổ rìu vào một đối tượng với lực cực mạnh, gây sát thương vật lý và làm đối thủ bị choáng.
Có tỉ lệ thấp tự động tấn công đối thủ bằng Axe Boomerang khi sử dụng rìu.
Sát thương phụ thuộc vào (STR + DEX)/2.
Sát thương tăng theo Base Level.

[Cấp 1]: 450% sát thương
[Cấp 2]: 600% sát thương
[Cấp 3]: 750% sát thương
[Cấp 4]: 900% sát thương
[Cấp 5]: 1050% sát thương
[Cấp 6]: 1200% sát thương
[Cấp 7]: 1350% sát thương
[Cấp 8]: 1500% sát thương
[Cấp 9]: 1650% sát thương
[Cấp 10]: 1800% sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.