Axe Boomerang

Cấp độ tối đa: 5

Phóng rìu tấn công một mục tiêu rồi quay vòng lại như một cái boomerang.
Gây sát thương càng lớn khi rìu càng nặng. Đối thủ sẽ bị hất văng ra sau khi bị tấn công.

[Cấp 1]: 300% sát thương, tầm đánh 5 ô
[Cấp 2]: 350% sát thương, tầm đánh 6 ô
[Cấp 3]: 400% sát thương, tầm đánh 7 ô
[Cấp 4]: 450% sát thương, tầm đánh 8 ô
[Cấp 5]: 500% sát thương, tầm đánh 9 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.