Stealth Field

Cấp độ tối đa: 3

Tạo một vùng năng lượng trong 5×5 ô che chắn xung quanh nhân vật, bất kỳ ai đứng trong vùng này đều trở thành tàng hình.
Các nhân vật đang có hiệu ứng tàng hình bởi Stealth Field sẽ ẩn hiện mờ mờ và không thể bị phát hiện bằng các kỹ năng khác.
Liên tục rút 1% SP mỗi giây và giảm 20% tốc độ di chuyển của nhân vật. Nếu 2 vùng tàng hình giao thoa với nhau, hiệu ứng sẽ bị mất ngay lập tức.
Yêu cầu có Camouflage Generator trong hành trang và tiêu hao 2 Mado Gear Fuel.

[Cấp 1]: 5×5 AoE, hiệu lực 15 giây
[Cấp 2]: 5×5 AoE, hiệu lực 20 giây
[Cấp 3]: 5×5 AoE, hiệu lực 25 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.