Magnetic Field

Cấp độ tối đa: 3

Kích hoạt một vùng trường điện từ 5×5 ô xung quanh nhân vật, bất cứ ai đi vào vùng này khả năng cao sẽ bị bất động và bị rút SP liên tục.
Đối thủ nào đang lơ lửng trên mặt đất sẽ không bị ảnh hưởng bởi kỹ năng này.
Đối thủ bị tấn công bởi các đòn đánh thuộc tính Đất hoặc Quagmire sẽ làm mất tác dụng của vùng điện từ.
Yêu cầu có Magnetic Field Generator trong hành trang và tiêu hao 2 Mado Gear Fuel.

[Cấp 1]: Bất động trong 4 giây, rút 50 SP/giây
[Cấp 2]: Bất động trong 6 giây, rút 50 SP/giây
[Cấp 3]: Bất động trong 8 giây, rút 50 SP/giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.