Arms Cannon

Cấp độ tối đa: 5

Khai hỏa đại bác của bộ Madogear, gây sát thương rất nặng lên một mục tiêu và các đối tượng xung quanh.
Thuộc tính của vụ nổ phụ thuộc vào loại đạn đại bác đang sử dụng.
Kích cỡ quái vật càng nhỏ thì sát thương càng lớn, được sắp xếp theo Lớn / Trung / Nhỏ.
Tiêu hao 1 Cannon Ball và 1 Magic Gear Fuel.

[Cấp 1]: 700% / 650% / 600% sát thương, tầm bắn 9 ô, AoE 3×3 ô
[Cấp 2]: 1100% / 1000% / 900% sát thương, tầm bắn 9 ô, AoE 3×3 ô
[Cấp 3]: 1500% / 1350% / 1200% sát thương, tầm bắn 11 ô, AoE 5×5 ô
[Cấp 4]: 1900% / 1700% / 1500% sát thương, tầm bắn 11 ô, AoE 5×5 ô
[Cấp 5]: 2300% / 2050% / 1800% sát thương, tầm bắn 13 ô, AoE 7×7 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.