Pile Bunker

Cấp độ tối đa: 3

Bắn một mũi khoan chết chóc từ cánh tay của bộ Madogear, gây sát thương rất lớn và có tỉ lệ làm mất một số hiệu ứng tốt của đối thủ.
Cấp độ và STR của nhân vật ảnh hưởng đến sát thương của kỹ năng. Có thể tấn công trong khoảng cách 3 ô.
Yêu cầu sử dụng Pile Bunker.

[Cấp 1]: Có 40% làm mất các hiệu ứng
[Cấp 2]: Có 55% làm mất các hiệu ứng
[Cấp 3]: Có 70% làm mất các hiệu ứng

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.