Camouflage

Cấp độ tối đa: 5

Ngụy trang bản thân và hòa mình vào môi trường xung quanh để các quái vật không thể nhìn thấy, trừ các loài Côn trùng, Quỷ, hoặc Trùm.
Ranger sẽ tồn tại gần như trong suốt đồng thời tăng Crit và ATK mỗi giây nhưng sẽ giảm DEF và liên tục tiêu hao SP trong lúc ngụy trang.
Trạng thái sẽ mất khi bắt đầu tấn công hoặc khi sử dụng bất kì kỹ năng nào.

[Cấp 1]: Rút 6 SP/giây, không thể di chuyển
[Cấp 2]: Rút 5 SP/giây, không thể di chuyển
[Cấp 3]: Rút 4 SP/giây, 50% tốc độ di chuyển
[Cấp 4]: Rút 3 SP/giây, 75% tốc độ di chuyển
[Cấp 5]: Rút 2 SP/giây, 100% tốc độ di chuyển

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.